Prehľad o organizácii
Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov
Mudroňova 20, Prešov
00161101
2020544977
Nemá
50-99 zamestnancov
01.09.1961
Stred.všeob.školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
1,03 mil. €
-72,7 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov


Riaditeľ Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov


Zriaďovateľ Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov


Predmet činnosti Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov


Kataster Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov


Skrátené výkazy Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov