Prehľad o organizácii
Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov
Mudroňova 20, Prešov
00161101
2020544977
Nemá
50-99 zamestnancov
01.09.1961
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
1,03 mil. €
-72,7 %
2022/2021

Konečný užívateľ výhod Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Riaditeľ Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Mgr. Viera Kundľová Prostějovská 127A, Prešov01.08.2001


Konanie menom spoločnosti [01.09.1961]

Riaditeľ koná navonok za ŠaŠZ v plnom rozsahu.

Zriaďovateľ Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Podiel v spoločnosti
Prešovský samosprávny krajNámestie mieru 2, 080 01 Prešov01.09.2002

Predmet činnosti Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov


Názov
Vznik
Zánik
Stredné všeobecnovzdelávacie školstvo01.09.1961

Kataster Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K

Skrátené výkazy Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL