Prehľad o organizácii
Gymnázium, Konštantínova 2, Prešov
Konštantínova 2, Prešov
00161110
2021240540
Nemá
50-99 zamestnancov
01.08.1963
Stred.všeob.školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
771 tis. €
-91,1 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Gymnázium, Konštantínova 2, Prešov


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Gymnázium, Konštantínova 2, Prešov


Riaditeľ Gymnázium, Konštantínova 2, Prešov


Zriaďovateľ Gymnázium, Konštantínova 2, Prešov


Predmet činnosti Gymnázium, Konštantínova 2, Prešov


Kataster Gymnázium, Konštantínova 2, Prešov


Skrátené výkazy Gymnázium, Konštantínova 2, Prešov