Moja zóna
Gymnázium, Konštantínova 2, Prešov
Konštantínova 2, Prešov
00161110
2021240540
Nemá
50-99 zamestnancov
01.08.1963
Stred.všeob.školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
743 tis. €
28,9 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Gymnázium, Konštantínova 2, Prešov


Štatutári Gymnázium, Konštantínova 2, Prešov


Spoločníci Gymnázium, Konštantínova 2, Prešov


Predmety podnikania Gymnázium, Konštantínova 2, Prešov


Kataster Gymnázium, Konštantínova 2, Prešov


Skrátené výkazy Gymnázium, Konštantínova 2, Prešov