Prehľad o organizácii
Gymnázium, Konštantínova 2, Prešov
Konštantínova 2, Prešov
00161110
2021240540
Nemá
50-99 zamestnancov
01.08.1963
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
771 tis. €
-91,1 %
2022/2021

Konečný užívateľ výhod Gymnázium, Konštantínova 2, Prešov


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Gymnázium, Konštantínova 2, Prešov


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Riaditeľ Gymnázium, Konštantínova 2, Prešov


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
PhDr. Stanislav Šanta PhD.Záborská alej 33, Záborské01.09.1994


Konanie menom spoločnosti [01.08.1963]

Riaditeľ koná navonok za ŠaŠZ v plnom rozsahu.

Zriaďovateľ Gymnázium, Konštantínova 2, Prešov


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Podiel v spoločnosti
Prešovský samosprávny krajNámestie mieru 2, 080 01 Prešov01.09.2002

Predmet činnosti Gymnázium, Konštantínova 2, Prešov


Názov
Vznik
Zánik
Stredné všeobecnovzdelávacie školstvo01.08.1963

Kataster Gymnázium, Konštantínova 2, Prešov


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K

Skrátené výkazy Gymnázium, Konštantínova 2, Prešov


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL