Prehľad o organizácii
Gymnázium Martina Kukučína, Vl. Clementisa 1166/21, Revúca
Vl. Clementisa 21, Revúca
00161136
2020724585
Nemá
20-24 zamestnancov
01.09.1969
Stred.všeob.školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
394 tis. €
-90,2 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Gymnázium Martina Kukučína, Vl. Clementisa 1166/21, Revúca


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Gymnázium Martina Kukučína, Vl. Clementisa 1166/21, Revúca


Riaditeľ Gymnázium Martina Kukučína, Vl. Clementisa 1166/21, Revúca


Zriaďovateľ Gymnázium Martina Kukučína, Vl. Clementisa 1166/21, Revúca


Predmet činnosti Gymnázium Martina Kukučína, Vl. Clementisa 1166/21, Revúca


Kataster Gymnázium Martina Kukučína, Vl. Clementisa 1166/21, Revúca


Skrátené výkazy Gymnázium Martina Kukučína, Vl. Clementisa 1166/21, Revúca