Prehľad o organizácii
Gymnázium Martina Kukučína, Vl. Clementisa 1166/21, Revúca
Vl. Clementisa 21, Revúca
00161136
2020724585
Nemá
20-24 zamestnancov
01.09.1969
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
394 tis. €
-90,2 %
2022/2021

Konečný užívateľ výhod Gymnázium Martina Kukučína, Vl. Clementisa 1166/21, Revúca


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Gymnázium Martina Kukučína, Vl. Clementisa 1166/21, Revúca


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Riaditeľ Gymnázium Martina Kukučína, Vl. Clementisa 1166/21, Revúca


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Mgr. Ivana Ďurďáková Štúrova 13, Revúca05.09.2023


Konanie menom spoločnosti [01.09.1969]

Riaditeľ koná navonok za ŠaŠZ v plnom rozsahu.

Zriaďovateľ Gymnázium Martina Kukučína, Vl. Clementisa 1166/21, Revúca


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Podiel v spoločnosti
Banskobystrický samosprávny krajNám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica01.01.2002

Predmet činnosti Gymnázium Martina Kukučína, Vl. Clementisa 1166/21, Revúca


Názov
Vznik
Zánik
Stredné všeobecnovzdelávacie školstvo01.09.1969

Kataster Gymnázium Martina Kukučína, Vl. Clementisa 1166/21, Revúca


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K

Skrátené výkazy Gymnázium Martina Kukučína, Vl. Clementisa 1166/21, Revúca


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL