Moja zóna
Gymnázium Martina Kukučína, Vl. Clementisa 1166/21, Revúca
Vl. Clementisa 21, Revúca
00161136
2020724585
Nemá
25-49 zamestnancov
01.09.1969
Stred.všeob.školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
387 tis. €
4 790,6 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Gymnázium Martina Kukučína, Vl. Clementisa 1166/21, Revúca


Štatutári Gymnázium Martina Kukučína, Vl. Clementisa 1166/21, Revúca


Spoločníci Gymnázium Martina Kukučína, Vl. Clementisa 1166/21, Revúca


Predmety podnikania Gymnázium Martina Kukučína, Vl. Clementisa 1166/21, Revúca


Kataster Gymnázium Martina Kukučína, Vl. Clementisa 1166/21, Revúca


Skrátené výkazy Gymnázium Martina Kukučína, Vl. Clementisa 1166/21, Revúca