Prehľad o organizácii
Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium, Akademika Hronca 1, Rožňava
Akademika Hronca 1, Rožňava
00161144
2020954243
Nemá
25-49 zamestnancov
19.01.1920
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
137 tis. €
-62,3 %
2022/2021

Konečný užívateľ výhod Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium, Akademika Hronca 1, Rožňava


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium, Akademika Hronca 1, Rožňava


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Riaditeľ Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium, Akademika Hronca 1, Rožňava


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
PaedDr. Katarína Adamková Kyjevská 15, Rožňava26.08.2008


Konanie menom spoločnosti [19.01.1920]

Riaditeľ koná navonok za ŠaŠZ v plnom rozsahu.

Zriaďovateľ Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium, Akademika Hronca 1, Rožňava


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Podiel v spoločnosti
Košický samosprávny krajNámestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice - mestská časť Staré Mesto01.01.2002

Predmet činnosti Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium, Akademika Hronca 1, Rožňava


Názov
Vznik
Zánik
Stredné všeobecnovzdelávacie školstvo19.01.1920

Kataster Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium, Akademika Hronca 1, Rožňava


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K

Skrátené výkazy Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium, Akademika Hronca 1, Rožňava


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL