Prehľad o organizácii
Súkromné Gymnázium DSA, Komenského 40, Sabinov
Komenského 40, Sabinov
00161152
2020711352
Nemá
10-19 zamestnancov
01.09.1945
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod Súkromné Gymnázium DSA, Komenského 40, Sabinov


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Súkromné Gymnázium DSA, Komenského 40, Sabinov


Riaditeľ Súkromné Gymnázium DSA, Komenského 40, Sabinov


Zriaďovateľ Súkromné Gymnázium DSA, Komenského 40, Sabinov


Predmet činnosti Súkromné Gymnázium DSA, Komenského 40, Sabinov


Kataster Súkromné Gymnázium DSA, Komenského 40, Sabinov


Skrátené výkazy Súkromné Gymnázium DSA, Komenského 40, Sabinov