Moja zóna
Súkromné Gymnázium DSA, Komenského 40, Sabinov
Komenského 40, Sabinov
00161152
2020711352
Nemá
10-19 zamestnancov
01.09.1945
Stred.všeob.školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Súkromné Gymnázium DSA, Komenského 40, Sabinov


Štatutári Súkromné Gymnázium DSA, Komenského 40, Sabinov


Spoločníci Súkromné Gymnázium DSA, Komenského 40, Sabinov


Predmety podnikania Súkromné Gymnázium DSA, Komenského 40, Sabinov


Kataster Súkromné Gymnázium DSA, Komenského 40, Sabinov


Skrátené výkazy Súkromné Gymnázium DSA, Komenského 40, Sabinov