Prehľad o organizácii
Gymnázium, Študentská 4, Snina
Študentská 4, Snina
00161179
2020794424
Nemá
25-49 zamestnancov
01.09.1953
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
218 tis. €
0,1 %
2021/2020

Konečný užívateľ výhod Gymnázium, Študentská 4, Snina


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Gymnázium, Študentská 4, Snina


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Riaditeľ Gymnázium, Študentská 4, Snina


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Mgr. Mária Vassová Sládkovičova 132, Snina23.08.2021


Konanie menom spoločnosti [01.09.1953]

Riaditeľ koná navonok za ŠaŠZ v plnom rozsahu.

Zriaďovateľ Gymnázium, Študentská 4, Snina


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Podiel v spoločnosti
Prešovský samosprávny krajNámestie mieru 2, 080 01 Prešov01.09.2002

Predmet činnosti Gymnázium, Študentská 4, Snina


Názov
Vznik
Zánik
Stredné všeobecnovzdelávacie školstvo01.09.1953

Kataster Gymnázium, Študentská 4, Snina


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K

Skrátené výkazy Gymnázium, Študentská 4, Snina


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL