Moja zóna
Gymnázium, Študentská 4, Snina
Študentská 4, Snina
00161179
2020794424
Nemá
25-49 zamestnancov
01.09.1953
Stred.všeob.školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
218 tis. €
0,1 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Gymnázium, Študentská 4, Snina


Štatutári Gymnázium, Študentská 4, Snina


Spoločníci Gymnázium, Študentská 4, Snina


Predmety podnikania Gymnázium, Študentská 4, Snina


Kataster Gymnázium, Študentská 4, Snina


Skrátené výkazy Gymnázium, Študentská 4, Snina