Prehľad o organizácii
Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, Sobrance
Kpt. Nálepku 6, Sobrance
00161187
2020740623
Nemá
25-49 zamestnancov
14.09.1948
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
553 tis. €
-89,9 %
2022/2021

Konečný užívateľ výhod Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, Sobrance


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, Sobrance


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Riaditeľ Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, Sobrance


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Mgr. Marián Mižák Baškovce01.09.1993


Konanie menom spoločnosti [14.09.1948]

Riaditeľ koná navonok za ŠaŠZ v plnom rozsahu.

Zriaďovateľ Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, Sobrance


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Podiel v spoločnosti
Košický samosprávny krajNámestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice - mestská časť Staré Mesto01.01.2002

Predmet činnosti Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, Sobrance


Názov
Vznik
Zánik
Stredné všeobecnovzdelávacie školstvo14.09.1948

Kataster Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, Sobrance


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K

Skrátené výkazy Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, Sobrance


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL