Prehľad o organizácii
Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, Sobrance
Kpt. Nálepku 6, Sobrance
00161187
2020740623
Nemá
25-49 zamestnancov
14.09.1948
Stred.všeob.školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
553 tis. €
-89,9 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, Sobrance


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, Sobrance


Riaditeľ Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, Sobrance


Zriaďovateľ Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, Sobrance


Predmet činnosti Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, Sobrance


Kataster Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, Sobrance


Skrátené výkazy Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, Sobrance