Moja zóna
Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, Sobrance
Kpt. Nálepku 6, Sobrance
00161187
2020740623
Nemá
25-49 zamestnancov
14.09.1948
Stred.všeob.školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
527 tis. €
70,6 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, Sobrance


Štatutári Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, Sobrance


Spoločníci Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, Sobrance


Predmety podnikania Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, Sobrance


Kataster Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, Sobrance


Skrátené výkazy Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, Sobrance