Moja zóna
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves
Školská 7, Spišská Nová Ves
00161195
2020718656
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.1968
Stred.všeob.školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
359 tis. €
2 066,5 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves


Štatutári Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves


Spoločníci Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves


Predmety podnikania Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves


Kataster Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves


Skrátené výkazy Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves