Prehľad o organizácii
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves
Školská 7, Spišská Nová Ves
00161195
2020718656
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.1968
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
381 tis. €
-86,4 %
2022/2021

Konečný užívateľ výhod Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Riaditeľ Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Jozef Kačenga S. Chalupku 4, Spišská Nová Ves01.09.1997


Konanie menom spoločnosti [01.01.1968]

Riaditeľ koná navonok za ŠaŠZ v plnom rozsahu.

Zriaďovateľ Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Podiel v spoločnosti
Košický samosprávny krajNámestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice - mestská časť Staré Mesto01.01.2002

Predmet činnosti Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves


Názov
Vznik
Zánik
Stredné všeobecnovzdelávacie školstvo01.01.1968

Kataster Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K

Skrátené výkazy Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL