Prehľad o organizácii
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves
Školská 7, Spišská Nová Ves
00161195
2020718656
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.1968
Stred.všeob.školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
381 tis. €
-86,4 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves


Riaditeľ Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves


Zriaďovateľ Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves


Predmet činnosti Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves


Kataster Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves


Skrátené výkazy Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves