Prehľad o organizácii
Gymnázium, Konštantínova 1751/64, Stropkov
Konštantínova 64, Stropkov
00161225
2020784095
Nemá
10-19 zamestnancov
01.09.1949
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
95 tis. €
-82,9 %
2021/2020

Konečný užívateľ výhod Gymnázium, Konštantínova 1751/64, Stropkov


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Gymnázium, Konštantínova 1751/64, Stropkov


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Riaditeľ Gymnázium, Konštantínova 1751/64, Stropkov


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Mgr. Eva Paňková Ondavská 5, Stropkov10.08.2022


Konanie menom spoločnosti [01.09.1949]

Riaditeľ koná navonok za ŠaŠZ v plnom rozsahu.

Zriaďovateľ Gymnázium, Konštantínova 1751/64, Stropkov


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Podiel v spoločnosti
Prešovský samosprávny krajNámestie mieru 2, 080 01 Prešov15.12.2001

Predmet činnosti Gymnázium, Konštantínova 1751/64, Stropkov


Názov
Vznik
Zánik
Stredné všeobecnovzdelávacie školstvo01.09.1949

Kataster Gymnázium, Konštantínova 1751/64, Stropkov


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K

Skrátené výkazy Gymnázium, Konštantínova 1751/64, Stropkov


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL