Moja zóna
Gymnázium, Konštantínova 1751/64, Stropkov
Konštantínova 64, Stropkov
00161225
2020784095
Nemá
20-24 zamestnancov
01.09.1949
Stred.všeob.školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
95 tis. €
-82,9 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Gymnázium, Konštantínova 1751/64, Stropkov


Štatutári Gymnázium, Konštantínova 1751/64, Stropkov


Spoločníci Gymnázium, Konštantínova 1751/64, Stropkov


Predmety podnikania Gymnázium, Konštantínova 1751/64, Stropkov


Kataster Gymnázium, Konštantínova 1751/64, Stropkov


Skrátené výkazy Gymnázium, Konštantínova 1751/64, Stropkov