Prehľad o organizácii
Gymnázium duklianskych hrdinov, Komenského 16, Svidník
Komenského 16, Svidník
00161233
2020790805
Nemá
20-24 zamestnancov
14.09.1948
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
293 tis. €
854,4 %
2021/2020

Konečný užívateľ výhod Gymnázium duklianskych hrdinov, Komenského 16, Svidník


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Gymnázium duklianskych hrdinov, Komenského 16, Svidník


Riaditeľ Gymnázium duklianskych hrdinov, Komenského 16, Svidník


Zriaďovateľ Gymnázium duklianskych hrdinov, Komenského 16, Svidník


Predmet činnosti Gymnázium duklianskych hrdinov, Komenského 16, Svidník


Kataster Gymnázium duklianskych hrdinov, Komenského 16, Svidník


Skrátené výkazy Gymnázium duklianskych hrdinov, Komenského 16, Svidník