Moja zóna
Gymnázium duklianskych hrdinov, Komenského 16, Svidník
Komenského 16, Svidník
00161233
2020790805
Nemá
20-24 zamestnancov
14.09.1948
Stred.všeob.školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
293 tis. €
854,4 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Gymnázium duklianskych hrdinov, Komenského 16, Svidník


Štatutári Gymnázium duklianskych hrdinov, Komenského 16, Svidník


Spoločníci Gymnázium duklianskych hrdinov, Komenského 16, Svidník


Predmety podnikania Gymnázium duklianskych hrdinov, Komenského 16, Svidník


Kataster Gymnázium duklianskych hrdinov, Komenského 16, Svidník


Skrátené výkazy Gymnázium duklianskych hrdinov, Komenského 16, Svidník