Prehľad o organizácii
Gymnázium, Komenského 32, Trebišov
Komenského 32, Trebišov
00161241
2020749863
Nemá
25-49 zamestnancov
04.08.1949
Stred.všeob.školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
580 tis. €
-78,4 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Gymnázium, Komenského 32, Trebišov


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Gymnázium, Komenského 32, Trebišov


Riaditeľ Gymnázium, Komenského 32, Trebišov


Zriaďovateľ Gymnázium, Komenského 32, Trebišov


Predmet činnosti Gymnázium, Komenského 32, Trebišov


Kataster Gymnázium, Komenského 32, Trebišov


Skrátené výkazy Gymnázium, Komenského 32, Trebišov