Moja zóna
Gymnázium, Komenského 32, Trebišov
Komenského 32, Trebišov
00161241
2020749863
Nemá
25-49 zamestnancov
04.08.1949
Stred.všeob.školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
610 tis. €
14,2 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Gymnázium, Komenského 32, Trebišov


Štatutári Gymnázium, Komenského 32, Trebišov


Spoločníci Gymnázium, Komenského 32, Trebišov


Predmety podnikania Gymnázium, Komenského 32, Trebišov


Kataster Gymnázium, Komenského 32, Trebišov


Skrátené výkazy Gymnázium, Komenského 32, Trebišov