Prehľad o organizácii
Gymnázium, Komenského 32, Trebišov
Komenského 32, Trebišov
00161241
2020749863
Nemá
25-49 zamestnancov
04.08.1949
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
580 tis. €
-78,4 %
2022/2021

Konečný užívateľ výhod Gymnázium, Komenského 32, Trebišov


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Gymnázium, Komenského 32, Trebišov


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Riaditeľ Gymnázium, Komenského 32, Trebišov


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
PaedDr. Mária Kašaiová Krátka 5, Sečovce01.09.1983


Konanie menom spoločnosti [04.08.1949]

Riaditeľ koná navonok za ŠaŠZ v plnom rozsahu.

Zriaďovateľ Gymnázium, Komenského 32, Trebišov


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Podiel v spoločnosti
Košický samosprávny krajNámestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice - mestská časť Staré Mesto01.01.2002

Predmet činnosti Gymnázium, Komenského 32, Trebišov


Názov
Vznik
Zánik
Stredné všeobecnovzdelávacie školstvo04.08.1949

Kataster Gymnázium, Komenského 32, Trebišov


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K

Skrátené výkazy Gymnázium, Komenského 32, Trebišov


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL