Prehľad o organizácii
Gymnázium Cyrila Daxnera, Dr. C. Daxnera 88/3, Vranov nad Topľou
Dr. C. Daxnera 3, Vranov nad Topľou
00161268
2020628742
Nemá
25-49 zamestnancov
01.09.1961
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
1,58 tis. €
779 tis. €
-69 %
2022/2021

Konečný užívateľ výhod Gymnázium Cyrila Daxnera, Dr. C. Daxnera 88/3, Vranov nad Topľou


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Gymnázium Cyrila Daxnera, Dr. C. Daxnera 88/3, Vranov nad Topľou


Riaditeľ Gymnázium Cyrila Daxnera, Dr. C. Daxnera 88/3, Vranov nad Topľou


Zriaďovateľ Gymnázium Cyrila Daxnera, Dr. C. Daxnera 88/3, Vranov nad Topľou


Predmet činnosti Gymnázium Cyrila Daxnera, Dr. C. Daxnera 88/3, Vranov nad Topľou


Kataster Gymnázium Cyrila Daxnera, Dr. C. Daxnera 88/3, Vranov nad Topľou


Skrátené výkazy Gymnázium Cyrila Daxnera, Dr. C. Daxnera 88/3, Vranov nad Topľou