Moja zóna
Gymnázium Cyrila Daxnera, Dr. C. Daxnera 88/3, Vranov nad Topľou
Dr. C. Daxnera 3, Vranov nad Topľou
00161268
2020628742
Nemá
25-49 zamestnancov
01.09.1961
Stred.všeob.školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
1,58 tis. €
759 tis. €
-0,2 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Gymnázium Cyrila Daxnera, Dr. C. Daxnera 88/3, Vranov nad Topľou


Štatutári Gymnázium Cyrila Daxnera, Dr. C. Daxnera 88/3, Vranov nad Topľou


Spoločníci Gymnázium Cyrila Daxnera, Dr. C. Daxnera 88/3, Vranov nad Topľou


Predmety podnikania Gymnázium Cyrila Daxnera, Dr. C. Daxnera 88/3, Vranov nad Topľou


Kataster Gymnázium Cyrila Daxnera, Dr. C. Daxnera 88/3, Vranov nad Topľou


Skrátené výkazy Gymnázium Cyrila Daxnera, Dr. C. Daxnera 88/3, Vranov nad Topľou