Prehľad o organizácii
Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra
Slančíkovej 2, Nitra
00161365
2021246612
SK2021246612
200-249 zamestnancov
01.09.1963
Stredné odborné školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,47
0,53
6,28
11,2 %
17,7 tis. €
-22,5 %
2019/2018
282 tis. €
13,2 %
2019/2018
0,47
31,7 %
2019/2018
1,56 tis. €
N/A

Zisk Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra


2014
2015
2016
2017
2018
2019
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra


2014
2015
2016
2017
2018
2019
300 tis. €
280 tis. €
260 tis. €
240 tis. €
220 tis. €
transparex.sk

Zisk pred zdanením Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra


2014
2015
2016
2017
2018
2019
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra


2014
2015
2016
2017
2018
2019
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra


Riaditeľ Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra


Zriaďovateľ Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra


Predmet činnosti Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra


Kataster Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra


Skrátené výkazy Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra