Prehľad o organizácii
Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra
Slančíkovej 2, Nitra
00161365
2021246612
SK2021246612
200-249 zamestnancov
01.09.1963
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
17,7 tis. €
-22,5 %
2019/2018
282 tis. €
13,2 %
2019/2018
0,47
31,7 %
2019/2018
1,56 tis. €
N/A

Zisk Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra


2014
2015
2016
2017
2018
2019
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra


2014
2015
2016
2017
2018
2019
300 tis. €
280 tis. €
260 tis. €
240 tis. €
220 tis. €
transparex.sk

Zisk pred zdanením Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra


2014
2015
2016
2017
2018
2019
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra


2014
2015
2016
2017
2018
2019
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Riaditeľ Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Mgr.,PaedDr. Bibiána Fitalová Ľaliová 7, Topoľčany08.03.2024


Konanie menom spoločnosti [01.09.1963]

Riaditeľ koná navonok za ŠaŠZ v plnom rozsahu.

Zriaďovateľ Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Podiel v spoločnosti
Nitriansky samosprávny krajRázusova 2A, 949 01 Nitra01.01.2002

Predmet činnosti Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra


Názov
Vznik
Zánik
Stredné odborné školstvo01.09.1963

Kataster Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K

Skrátené výkazy Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL