Prehľad o organizácii
Stredná priemyselná škola, SNP 413/8, Myjava
SNP 8, Myjava
00161381
2021081381
SK2021081381
50-99 zamestnancov
01.09.1949
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
719 tis. €
-97,3 %
2022/2021

Konečný užívateľ výhod Stredná priemyselná škola, SNP 413/8, Myjava


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Stredná priemyselná škola, SNP 413/8, Myjava


Riaditeľ Stredná priemyselná škola, SNP 413/8, Myjava


Zriaďovateľ Stredná priemyselná škola, SNP 413/8, Myjava


Predmet činnosti Stredná priemyselná škola, SNP 413/8, Myjava


Kataster Stredná priemyselná škola, SNP 413/8, Myjava


Skrátené výkazy Stredná priemyselná škola, SNP 413/8, Myjava