Moja zóna
Stredná priemyselná škola, SNP 413/8, Myjava
SNP 8, Myjava
00161381
2021081381
SK2021081381
50-99 zamestnancov
01.09.1949
Stredné odborné školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
363 tis. €
-94,1 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Stredná priemyselná škola, SNP 413/8, Myjava


Štatutári Stredná priemyselná škola, SNP 413/8, Myjava


Spoločníci Stredná priemyselná škola, SNP 413/8, Myjava


Predmety podnikania Stredná priemyselná škola, SNP 413/8, Myjava


Kataster Stredná priemyselná škola, SNP 413/8, Myjava


Skrátené výkazy Stredná priemyselná škola, SNP 413/8, Myjava