Moja zóna
Stredná priemyselná škola, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom
Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom
00161403
2021091215
SK2021091215
50-99 zamestnancov
01.09.1949
Stredné odborné školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
1,37 mil. €
2 652,2 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Stredná priemyselná škola, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom


Štatutári Stredná priemyselná škola, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom


Spoločníci Stredná priemyselná škola, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom


Predmety podnikania Stredná priemyselná škola, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom


Kataster Stredná priemyselná škola, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom


Skrátené výkazy Stredná priemyselná škola, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom