Moja zóna
Škola umeleckého priemyslu, Staničná 8, Trenčín
Staničná 8, Trenčín
00161438
2021309741
Nemá
50-99 zamestnancov
01.09.1957
Stredné odborné školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
123 tis. €
-72,1 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Škola umeleckého priemyslu, Staničná 8, Trenčín


Štatutári Škola umeleckého priemyslu, Staničná 8, Trenčín


Spoločníci Škola umeleckého priemyslu, Staničná 8, Trenčín


Predmety podnikania Škola umeleckého priemyslu, Staničná 8, Trenčín


Kataster Škola umeleckého priemyslu, Staničná 8, Trenčín


Skrátené výkazy Škola umeleckého priemyslu, Staničná 8, Trenčín