Prehľad o organizácii
Škola umeleckého priemyslu, Staničná 8, Trenčín
Staničná 8, Trenčín
00161438
2021309741
Nemá
50-99 zamestnancov
01.09.1957
Stredné odborné školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
124 tis. €
-72,1 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Škola umeleckého priemyslu, Staničná 8, Trenčín


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Škola umeleckého priemyslu, Staničná 8, Trenčín


Riaditeľ Škola umeleckého priemyslu, Staničná 8, Trenčín


Zriaďovateľ Škola umeleckého priemyslu, Staničná 8, Trenčín


Predmet činnosti Škola umeleckého priemyslu, Staničná 8, Trenčín


Kataster Škola umeleckého priemyslu, Staničná 8, Trenčín


Skrátené výkazy Škola umeleckého priemyslu, Staničná 8, Trenčín