Moja zóna
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, Hurbanova 6, Banská Bystrica
Hurbanova 6, Banská Bystrica
00161471
2021115547
SK2021115547
50-99 zamestnancov
01.09.1919
Stredné odborné školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
442 tis. €
25,7 %
2016/2015
2,68 mil. €
-85,7 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, Hurbanova 6, Banská Bystrica


Štatutári Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, Hurbanova 6, Banská Bystrica


Spoločníci Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, Hurbanova 6, Banská Bystrica


Predmety podnikania Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, Hurbanova 6, Banská Bystrica


Kataster Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, Hurbanova 6, Banská Bystrica


Skrátené výkazy Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, Hurbanova 6, Banská Bystrica