Moja zóna
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, Hurbanova 6, Banská Bystrica
Hurbanova 6, Banská Bystrica
00161471
2021115547
SK2021115547
100-149 zamestnancov
01.09.1919
Stredné odborné školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
447 tis. €
25,7 %
2016/2015
3,03 mil. €
-68,4 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, Hurbanova 6, Banská Bystrica


Riaditeľ Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, Hurbanova 6, Banská Bystrica


Zriaďovateľ Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, Hurbanova 6, Banská Bystrica


Predmet činnosti Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, Hurbanova 6, Banská Bystrica


Kataster Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, Hurbanova 6, Banská Bystrica


Skrátené výkazy Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, Hurbanova 6, Banská Bystrica