Prehľad o organizácii
Spojená škola
Nábrežná, Kysucké Nové Mesto
00161501
2020559145
Nemá
nezistený
01.09.2008
31.08.2018
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
106 tis. €
3 %
2017/2016

Koneční uživatelia výhod Spojená škola


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Spojená škola


Zriaďovateľ Spojená škola


Predmet činnosti Spojená škola


Kataster Spojená škola


Skrátené výkazy Spojená škola