Moja zóna
Spojená škola, Sídl. Medvedzie I. 133/1, Tvrdošín
Sídl. Medvedzie I. 1, Tvrdošín
00161519
2020571542
Nemá
nezistený
01.09.2007
31.08.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
7,38 tis. €
314 tis. €
178,4 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Spojená škola, Sídl. Medvedzie I. 133/1, Tvrdošín


Štatutári Spojená škola, Sídl. Medvedzie I. 133/1, Tvrdošín


Spoločníci Spojená škola, Sídl. Medvedzie I. 133/1, Tvrdošín


Predmety podnikania Spojená škola, Sídl. Medvedzie I. 133/1, Tvrdošín


Kataster Spojená škola, Sídl. Medvedzie I. 133/1, Tvrdošín


Skrátené výkazy Spojená škola, Sídl. Medvedzie I. 133/1, Tvrdošín