Prehľad o organizácii
Spojená škola, Sídl. Medvedzie I. 133/1, Tvrdošín
Sídl. Medvedzie I. 1, Tvrdošín
00161519
2020571542
Nemá
nezistený
01.09.2007
31.08.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
7,38 tis. €
314 tis. €
178,4 %
2021/2020

Konečný užívateľ výhod Spojená škola, Sídl. Medvedzie I. 133/1, Tvrdošín


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Spojená škola, Sídl. Medvedzie I. 133/1, Tvrdošín


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Riaditeľ Spojená škola, Sídl. Medvedzie I. 133/1, Tvrdošín


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Ing. Ľudmila Uhlíková Sídlisko 44, Tvrdošín01.09.200731.08.2021


Konanie menom spoločnosti [01.09.2007]

Riaditeľ koná navonok za ŠaŠZ v plnom rozsahu.

Zriaďovateľ Spojená škola, Sídl. Medvedzie I. 133/1, Tvrdošín


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Podiel v spoločnosti
Žilinský samosprávny krajKomenského 48, Žilina01.09.2007

Predmet činnosti Spojená škola, Sídl. Medvedzie I. 133/1, Tvrdošín


Názov
Vznik
Zánik
Ostatné stredné technické a odborné školstvo01.09.200731.08.2021

Kataster Spojená škola, Sídl. Medvedzie I. 133/1, Tvrdošín


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K

Skrátené výkazy Spojená škola, Sídl. Medvedzie I. 133/1, Tvrdošín


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL