Prehľad o organizácii
Škola umeleckého priemyslu, Scota Viatora 6, Ružomberok
Scota Viatora, Ružomberok
00161551
2020590792
Nemá
50-99 zamestnancov
01.09.2000
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
228 tis. €

Konečný užívateľ výhod Škola umeleckého priemyslu, Scota Viatora 6, Ružomberok


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Škola umeleckého priemyslu, Scota Viatora 6, Ružomberok


Riaditeľ Škola umeleckého priemyslu, Scota Viatora 6, Ružomberok


Zriaďovateľ Škola umeleckého priemyslu, Scota Viatora 6, Ružomberok


Predmet činnosti Škola umeleckého priemyslu, Scota Viatora 6, Ružomberok


Kataster Škola umeleckého priemyslu, Scota Viatora 6, Ružomberok


Skrátené výkazy Škola umeleckého priemyslu, Scota Viatora 6, Ružomberok