Prehľad o organizácii
Škola umeleckého priemyslu, Scota Viatora 6, Ružomberok
Scota Viatora, Ružomberok
00161551
2020590792
Nemá
50-99 zamestnancov
01.09.2000
Stredné odborné školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
228 tis. €

Koneční užívatelia výhod Škola umeleckého priemyslu, Scota Viatora 6, Ružomberok


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Škola umeleckého priemyslu, Scota Viatora 6, Ružomberok


Riaditeľ Škola umeleckého priemyslu, Scota Viatora 6, Ružomberok


Zriaďovateľ Škola umeleckého priemyslu, Scota Viatora 6, Ružomberok


Predmet činnosti Škola umeleckého priemyslu, Scota Viatora 6, Ružomberok


Kataster Škola umeleckého priemyslu, Scota Viatora 6, Ružomberok


Skrátené výkazy Škola umeleckého priemyslu, Scota Viatora 6, Ružomberok