Moja zóna
Stredná priemyselná škola technická, L. Novomeského 5/24, Martin
L. Novomeského 24, Martin
00161578
2020603046
Nemá
50-99 zamestnancov
01.12.1957
Stredné odborné školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
267 tis. €
-88,5 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Stredná priemyselná škola technická, L. Novomeského 5/24, Martin


Štatutári Stredná priemyselná škola technická, L. Novomeského 5/24, Martin


Spoločníci Stredná priemyselná škola technická, L. Novomeského 5/24, Martin


Predmety podnikania Stredná priemyselná škola technická, L. Novomeského 5/24, Martin


Kataster Stredná priemyselná škola technická, L. Novomeského 5/24, Martin


Skrátené výkazy Stredná priemyselná škola technická, L. Novomeského 5/24, Martin