Prehľad o organizácii
Stredná priemyselná škola technická, L. Novomeského 5/24, Martin
L. Novomeského 24, Martin
00161578
2020603046
Nemá
50-99 zamestnancov
01.12.1957
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
267 tis. €
-88,5 %
2021/2020

Konečný užívateľ výhod Stredná priemyselná škola technická, L. Novomeského 5/24, Martin


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Stredná priemyselná škola technická, L. Novomeského 5/24, Martin


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Riaditeľ Stredná priemyselná škola technická, L. Novomeského 5/24, Martin


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Ing. Dagmar Najšlová Malý Čepčín01.09.1980


Konanie menom spoločnosti [01.12.1957]

Riaditeľ koná navonok za ŠaŠZ v plnom rozsahu.

Zriaďovateľ Stredná priemyselná škola technická, L. Novomeského 5/24, Martin


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Podiel v spoločnosti
Žilinský samosprávny krajKomenského 48, 011 09 Žilina01.09.2008

Predmet činnosti Stredná priemyselná škola technická, L. Novomeského 5/24, Martin


Názov
Vznik
Zánik
Stredné odborné školstvo01.12.1957

Kataster Stredná priemyselná škola technická, L. Novomeského 5/24, Martin


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K

Skrátené výkazy Stredná priemyselná škola technická, L. Novomeského 5/24, Martin


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL