Prehľad o organizácii
Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom
Obrancov mieru 1, Dubnica nad Váhom
00161586
2020610801
Nemá
50-99 zamestnancov
07.11.1948
Stredné odborné školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
2,38 mil. €
-44,4 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom


Riaditeľ Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom


Zriaďovateľ Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom


Predmet činnosti Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom


Kataster Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom


Skrátené výkazy Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom