Moja zóna
Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom
Obrancov mieru 1, Dubnica nad Váhom
00161586
2020610801
Nemá
50-99 zamestnancov
07.11.1948
Stredné odborné školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
2,55 mil. €
205,7 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom


Štatutári Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom


Spoločníci Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom


Predmety podnikania Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom


Kataster Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom


Skrátené výkazy Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom