Prehľad o organizácii
Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom
Obrancov mieru 1, Dubnica nad Váhom
00161586
2020610801
Nemá
50-99 zamestnancov
07.11.1948
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
2,38 mil. €

Konečný užívateľ výhod Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Riaditeľ Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Ing. Michal Jančo Pod hájom 167, Dubnica nad Váhom01.02.2021


Konanie menom spoločnosti [07.11.1948]

Riaditeľ koná navonok za ŠaŠZ v plnom rozsahu.

Zriaďovateľ Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Podiel v spoločnosti
Trenčiansky samosprávny krajK dolnej stanici 20A, 911 01 Trenčín15.08.2019

Predmet činnosti Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom


Názov
Vznik
Zánik
Stredné odborné školstvo07.11.1948

Kataster Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K

Skrátené výkazy Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL