Moja zóna
Stredná priemyselná škola, Slov. partizánov 1132/52, Považská Bystrica
Slov. partizánov 52, Považská Bystrica
00161594
2020712298
Nemá
25-49 zamestnancov
01.09.1939
Stredné odborné školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
391 tis. €
160,9 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Stredná priemyselná škola, Slov. partizánov 1132/52, Považská Bystrica


Štatutári Stredná priemyselná škola, Slov. partizánov 1132/52, Považská Bystrica


Spoločníci Stredná priemyselná škola, Slov. partizánov 1132/52, Považská Bystrica


Predmety podnikania Stredná priemyselná škola, Slov. partizánov 1132/52, Považská Bystrica


Kataster Stredná priemyselná škola, Slov. partizánov 1132/52, Považská Bystrica


Skrátené výkazy Stredná priemyselná škola, Slov. partizánov 1132/52, Považská Bystrica