Prehľad o organizácii
Stredná priemyselná škola, Ul. slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica
slovenských partizánov 52, Považská Bystrica
00161594
2020712298
Nemá
25-49 zamestnancov
01.09.1939
Stredné odborné školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
427 tis. €
-55,5 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Stredná priemyselná škola, Ul. slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Stredná priemyselná škola, Ul. slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica


Riaditeľ Stredná priemyselná škola, Ul. slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica


Zriaďovateľ Stredná priemyselná škola, Ul. slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica


Predmet činnosti Stredná priemyselná škola, Ul. slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica


Kataster Stredná priemyselná škola, Ul. slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica


Skrátené výkazy Stredná priemyselná škola, Ul. slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica