Prehľad o organizácii
Stredná priemyselná škola, Ul. slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica
slovenských partizánov 52, Považská Bystrica
00161594
2020712298
Nemá
25-49 zamestnancov
01.09.1939
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
427 tis. €
-55,5 %
2022/2021

Konečný užívateľ výhod Stredná priemyselná škola, Ul. slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Stredná priemyselná škola, Ul. slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Riaditeľ Stredná priemyselná škola, Ul. slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Mgr. Tibor Macháč Považská Bystrica01.09.2005


Konanie menom spoločnosti [01.09.1939]

Riaditeľ koná navonok za ŠaŠZ v plnom rozsahu.

Zriaďovateľ Stredná priemyselná škola, Ul. slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Podiel v spoločnosti
Trenčiansky samosprávny krajK dolnej stanici 20A, 911 01 Trenčín20.12.2001

Predmet činnosti Stredná priemyselná škola, Ul. slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica


Názov
Vznik
Zánik
Stredné odborné školstvo01.09.1939

Kataster Stredná priemyselná škola, Ul. slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K

Skrátené výkazy Stredná priemyselná škola, Ul. slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL