Moja zóna
Stredná odborná škola, Jesenského 903, Tisovec
Jesenského 903, Tisovec
00161632
2021292834
SK2021292834
25-49 zamestnancov
01.02.1951
Stredné odborné školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
160 tis. €
8,3 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Stredná odborná škola, Jesenského 903, Tisovec


Štatutári Stredná odborná škola, Jesenského 903, Tisovec


Spoločníci Stredná odborná škola, Jesenského 903, Tisovec


Predmety podnikania Stredná odborná škola, Jesenského 903, Tisovec


Kataster Stredná odborná škola, Jesenského 903, Tisovec


Skrátené výkazy Stredná odborná škola, Jesenského 903, Tisovec