Prehľad o organizácii
Stredná odborná škola, Jesenského 903, Tisovec
Jesenského 903, Tisovec
00161632
2021292834
SK2021292834
25-49 zamestnancov
01.02.1951
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
251 tis. €

Konečný užívateľ výhod Stredná odborná škola, Jesenského 903, Tisovec


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Stredná odborná škola, Jesenského 903, Tisovec


Riaditeľ Stredná odborná škola, Jesenského 903, Tisovec


Zriaďovateľ Stredná odborná škola, Jesenského 903, Tisovec


Predmet činnosti Stredná odborná škola, Jesenského 903, Tisovec


Kataster Stredná odborná škola, Jesenského 903, Tisovec


Skrátené výkazy Stredná odborná škola, Jesenského 903, Tisovec