Moja zóna
Súkromná škola umeleckého priemyslu, P. Križku 390/4, Kremnica
P. Križku 4, Kremnica
00161683
2021619182
Nemá
10-19 zamestnancov
01.09.1966
Stredné odborné školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Nie
Áno
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Súkromná škola umeleckého priemyslu, P. Križku 390/4, Kremnica


Štatutári Súkromná škola umeleckého priemyslu, P. Križku 390/4, Kremnica


Spoločníci Súkromná škola umeleckého priemyslu, P. Križku 390/4, Kremnica


Predmety podnikania Súkromná škola umeleckého priemyslu, P. Križku 390/4, Kremnica


Kataster Súkromná škola umeleckého priemyslu, P. Križku 390/4, Kremnica


Skrátené výkazy Súkromná škola umeleckého priemyslu, P. Križku 390/4, Kremnica