Prehľad o organizácii
Súkromná škola umeleckého priemyslu, P. Križku 390/4, Kremnica
P. Križku 4, Kremnica
00161683
2021619182
Nemá
nezistený
01.09.1966
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Áno
Nie
Áno
Nie
Áno
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod Súkromná škola umeleckého priemyslu, P. Križku 390/4, Kremnica


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Súkromná škola umeleckého priemyslu, P. Križku 390/4, Kremnica


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Riaditeľ Súkromná škola umeleckého priemyslu, P. Križku 390/4, Kremnica


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Mgr. Dominik Hrdý Zlatá ulica 53, Kremnica08.06.2022


Konanie menom spoločnosti [01.09.1966]

Riaditeľ koná navonok za ŠaŠZ v plnom rozsahu.

Zriaďovateľ Súkromná škola umeleckého priemyslu, P. Križku 390/4, Kremnica


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Podiel v spoločnosti
Swedish Education Group - SE group, s.r.o.Pavla Križku 4, 967 01 Kremnica25.02.2011

Predmet činnosti Súkromná škola umeleckého priemyslu, P. Križku 390/4, Kremnica


Názov
Vznik
Zánik
Ostatné vzdelávanie i. n.01.09.1966

Kataster Súkromná škola umeleckého priemyslu, P. Križku 390/4, Kremnica


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K

Skrátené výkazy Súkromná škola umeleckého priemyslu, P. Križku 390/4, Kremnica


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL