Prehľad o organizácii
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov
Komenského 5, Bardejov
00161705
2020508820
SK2020508820
50-99 zamestnancov
01.09.1950
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
1,67 tis. €
1,49 mil. €

Konečný užívateľ výhod Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov


Riaditeľ Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov


Zriaďovateľ Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov


Predmet činnosti Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov


Kataster Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov


Skrátené výkazy Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov