Prehľad o organizácii
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov
Komenského 5, Bardejov
00161705
2020508820
Nemá
50-99 zamestnancov
01.09.1950
Stredné odborné školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
1,67 tis. €
1,49 mil. €
-95,2 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov


Riaditeľ Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov


Zriaďovateľ Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov


Predmet činnosti Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov


Kataster Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov


Skrátené výkazy Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov