Prehľad o organizácii
Stredná priemyselná škola chemická a potravinárska
Komenského 1, Humenné
00161713
2021216626
Nemá
nezistený
01.09.1960
31.08.2014
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Stredná priemyselná škola chemická a potravinárska


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Stredná priemyselná škola chemická a potravinárska


Zriaďovateľ Stredná priemyselná škola chemická a potravinárska


Predmet činnosti Stredná priemyselná škola chemická a potravinárska


Kataster Stredná priemyselná škola chemická a potravinárska


Skrátené výkazy Stredná priemyselná škola chemická a potravinárska