Prehľad o organizácii
Stredná priemyselná škola chemická a potravinárska
Komenského 1, Humenné
00161713
2021216626
Nemá
nezistený
01.09.1960
31.08.2014
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod Stredná priemyselná škola chemická a potravinárska


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Stredná priemyselná škola chemická a potravinárska


Zriaďovateľ Stredná priemyselná škola chemická a potravinárska


Predmet činnosti Stredná priemyselná škola chemická a potravinárska


Kataster Stredná priemyselná škola chemická a potravinárska


Skrátené výkazy Stredná priemyselná škola chemická a potravinárska