Prehľad o organizácii
Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, Košice
Hlavná 113, Košice - mestská časť Staré Mesto
00161730
2020762403
SK2020762403
50-99 zamestnancov
01.09.1967
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
83,9 tis. €
3 266,4 %
2022/2021

Konečný užívateľ výhod Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, Košice


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, Košice


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Riaditeľ Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, Košice


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Ing. Martin Hospodár Šafárikova trieda 9, Košice - mestská časť Západ01.09.2007


Konanie menom spoločnosti [01.09.1967]

Riaditeľ koná navonok za ŠaŠZ v plnom rozsahu.

Zriaďovateľ Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, Košice


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Podiel v spoločnosti
Košický samosprávny krajNámestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice - mestská časť Staré Mesto10.08.2022

Predmet činnosti Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, Košice


Názov
Vznik
Zánik
Stredné odborné školstvo01.09.1967

Kataster Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, Košice


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K

Skrátené výkazy Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, Košice


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL