Moja zóna
Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, Košice
Hlavná 113, Košice - mestská časť Staré Mesto
00161730
2020762403
SK2020762403
50-99 zamestnancov
01.09.1967
Stredné odborné školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, Košice


Štatutári Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, Košice


Spoločníci Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, Košice


Predmety podnikania Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, Košice


Kataster Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, Košice


Skrátené výkazy Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, Košice