Moja zóna
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
Komenského 44, Košice - mestská časť Sever
00161756
2020762414
Nemá
100-149 zamestnancov
01.12.1957
Stredné odborné školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
2,23 mil. €
-38,6 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice


Štatutári Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice


Spoločníci Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice


Predmety podnikania Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice


Kataster Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice


Skrátené výkazy Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice