Prehľad o organizácii
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
Komenského 44, Košice - mestská časť Sever
00161756
2020762414
Nemá
100-149 zamestnancov
01.12.1957
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
2,33 mil. €

Konečný užívateľ výhod Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Riaditeľ Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Ing. Štefan Krištín Klimkovičova 22, Košice - mestská časť Sídlisko KVP01.01.1987


Konanie menom spoločnosti [01.12.1957]

Riaditeľ koná navonok za ŠaŠZ v plnom rozsahu.

Zriaďovateľ Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Podiel v spoločnosti
Košický samosprávny krajNámestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice - mestská časť Staré Mesto01.01.2002

Predmet činnosti Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice


Názov
Vznik
Zánik
Stredné odborné školstvo01.12.1957

Kataster Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K

Skrátené výkazy Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL