Moja zóna
Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Lermontovova 1, Košice
Lermontovova 1, Košice - mestská časť Staré Mesto
00161764
2020762425
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.1993
Stredné odborné školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
744 tis. €

Koneční uživatelia výhod Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Lermontovova 1, Košice


Riaditeľ Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Lermontovova 1, Košice


Zriaďovateľ Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Lermontovova 1, Košice


Predmet činnosti Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Lermontovova 1, Košice


Kataster Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Lermontovova 1, Košice


Skrátené výkazy Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Lermontovova 1, Košice