Prehľad o organizácii
Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Lermontovova 1, Košice
Lermontovova 1, Košice - mestská časť Staré Mesto
00161764
2020762425
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.1993
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
744 tis. €

Konečný užívateľ výhod Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Lermontovova 1, Košice


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Lermontovova 1, Košice


Riaditeľ Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Lermontovova 1, Košice


Zriaďovateľ Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Lermontovova 1, Košice


Predmet činnosti Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Lermontovova 1, Košice


Kataster Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Lermontovova 1, Košice


Skrátené výkazy Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Lermontovova 1, Košice