Prehľad o organizácii
Stredná priemyselná škola strojnícka, Komenského 2, Košice
Komenského 2, Košice - mestská časť Staré Mesto
00161772
2020762436
SK2020762436
25-49 zamestnancov
01.01.1990
Stredné odborné školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
625 tis. €
-63,7 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Stredná priemyselná škola strojnícka, Komenského 2, Košice


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Stredná priemyselná škola strojnícka, Komenského 2, Košice


Riaditeľ Stredná priemyselná škola strojnícka, Komenského 2, Košice


Zriaďovateľ Stredná priemyselná škola strojnícka, Komenského 2, Košice


Predmet činnosti Stredná priemyselná škola strojnícka, Komenského 2, Košice


Kataster Stredná priemyselná škola strojnícka, Komenského 2, Košice


Skrátené výkazy Stredná priemyselná škola strojnícka, Komenského 2, Košice