Moja zóna
Stredná priemyselná škola strojnícka, Komenského 2, Košice
Komenského 2, Košice - mestská časť Staré Mesto
00161772
2020762436
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.1990
Stredné odborné školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
126 tis. €
-71,8 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Stredná priemyselná škola strojnícka, Komenského 2, Košice


Štatutári Stredná priemyselná škola strojnícka, Komenského 2, Košice


Spoločníci Stredná priemyselná škola strojnícka, Komenského 2, Košice


Predmety podnikania Stredná priemyselná škola strojnícka, Komenského 2, Košice


Kataster Stredná priemyselná škola strojnícka, Komenského 2, Košice


Skrátené výkazy Stredná priemyselná škola strojnícka, Komenského 2, Košice