Prehľad o organizácii
Stredná odborná škola technická a ekonomická Jozefa Szakkayho - Szakkay József Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskola, Grešákova 1, Košice
Grešákova 1, Košice - mestská časť Staré Mesto
00161781
2020762447
SK2020762447
50-99 zamestnancov
01.09.1952
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
8,98 tis. €
2,2 mil. €
120,3 %
2020/2019

Konečný užívateľ výhod Stredná odborná škola technická a ekonomická Jozefa Szakkayho - Szakkay József Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskola, Grešákova 1, Košice


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Stredná odborná škola technická a ekonomická Jozefa Szakkayho - Szakkay József Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskola, Grešákova 1, Košice


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Riaditeľ Stredná odborná škola technická a ekonomická Jozefa Szakkayho - Szakkay József Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskola, Grešákova 1, Košice


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
PaedDr. Gyula Rigó PhD.M. Hunyadiho 9, Kráľovský Chlmec01.09.2023


Konanie menom spoločnosti [01.09.1952]

Riaditeľ koná navonok za ŠaŠZ v plnom rozsahu.

Zriaďovateľ Stredná odborná škola technická a ekonomická Jozefa Szakkayho - Szakkay József Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskola, Grešákova 1, Košice


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Podiel v spoločnosti
Košický samosprávny krajNámestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice - mestská časť Staré Mesto01.01.2009

Predmet činnosti Stredná odborná škola technická a ekonomická Jozefa Szakkayho - Szakkay József Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskola, Grešákova 1, Košice


Názov
Vznik
Zánik
Stredné odborné školstvo01.09.1952

Kataster Stredná odborná škola technická a ekonomická Jozefa Szakkayho - Szakkay József Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskola, Grešákova 1, Košice


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K

Skrátené výkazy Stredná odborná škola technická a ekonomická Jozefa Szakkayho - Szakkay József Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskola, Grešákova 1, Košice


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL