Moja zóna
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov
Plzenská 1, Prešov
00161829
2020521811
Nemá
50-99 zamestnancov
01.09.1952
Stredné odborné školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
1,96 mil. €
289,3 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov


Štatutári Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov


Spoločníci Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov


Predmety podnikania Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov


Kataster Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov


Skrátené výkazy Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov