Prehľad o organizácii
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov
Plzenská 1, Prešov
00161829
2020521811
Nemá
50-99 zamestnancov
01.09.1952
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
2,17 mil. €

Konečný užívateľ výhod Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Riaditeľ Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Ing. Iveta Marcinčinová Kapušianska 9, Ľubotice01.08.2008


Konanie menom spoločnosti [01.09.1952]

Riaditeľ koná navonok za ŠaŠZ v plnom rozsahu.

Zriaďovateľ Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Podiel v spoločnosti
Prešovský samosprávny krajNámestie mieru 2, 080 01 Prešov13.08.2021

Predmet činnosti Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov


Názov
Vznik
Zánik
Stredné odborné školstvo01.09.1952

Kataster Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K

Skrátené výkazy Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL