Prehľad o organizácii
Stredná priemyselná škola stavebná, Plzenská 10, Prešov
Plzenská 10, Prešov
00161837
2020521822
Nemá
25-49 zamestnancov
01.09.1931
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
2,4 tis. €
152 tis. €
-58,4 %
2022/2021

Konečný užívateľ výhod Stredná priemyselná škola stavebná, Plzenská 10, Prešov


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Stredná priemyselná škola stavebná, Plzenská 10, Prešov


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Riaditeľ Stredná priemyselná škola stavebná, Plzenská 10, Prešov


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Mgr. Stanislav Kolpak Vihorlatská 4, Prešov03.10.1994


Konanie menom spoločnosti [01.09.1931]

Riaditeľ koná navonok za ŠaŠZ v plnom rozsahu.

Zriaďovateľ Stredná priemyselná škola stavebná, Plzenská 10, Prešov


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Podiel v spoločnosti
Prešovský samosprávny krajNámestie mieru 2, 080 01 Prešov01.09.2002

Predmet činnosti Stredná priemyselná škola stavebná, Plzenská 10, Prešov


Názov
Vznik
Zánik
Stredné odborné školstvo01.09.1931

Kataster Stredná priemyselná škola stavebná, Plzenská 10, Prešov


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K

Skrátené výkazy Stredná priemyselná škola stavebná, Plzenská 10, Prešov


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL