Prehľad o organizácii
Stredná priemyselná škola stavebná, Plzenská 10, Prešov
Plzenská 10, Prešov
00161837
2020521822
Nemá
25-49 zamestnancov
01.09.1931
Stredné odborné školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
2,4 tis. €
152 tis. €
-58,4 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Stredná priemyselná škola stavebná, Plzenská 10, Prešov


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Stredná priemyselná škola stavebná, Plzenská 10, Prešov


Riaditeľ Stredná priemyselná škola stavebná, Plzenská 10, Prešov


Zriaďovateľ Stredná priemyselná škola stavebná, Plzenská 10, Prešov


Predmet činnosti Stredná priemyselná škola stavebná, Plzenská 10, Prešov


Kataster Stredná priemyselná škola stavebná, Plzenská 10, Prešov


Skrátené výkazy Stredná priemyselná škola stavebná, Plzenská 10, Prešov