Prehľad o organizácii
Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, Prešov
Duklianska 1, Prešov
00161845
2021240551
Nemá
50-99 zamestnancov
01.09.1958
Stredné odborné školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
11,1 tis. €
20 %
2021/2020
4,15 mil. €
-84,9 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, Prešov


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, Prešov


Riaditeľ Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, Prešov


Zriaďovateľ Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, Prešov


Predmet činnosti Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, Prešov


Kataster Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, Prešov


Skrátené výkazy Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, Prešov