Moja zóna
Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, Prešov
Duklianska 1, Prešov
00161845
2021240551
Nemá
50-99 zamestnancov
01.09.1958
Stredné odborné školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
11,1 tis. €
20 %
2021/2020
4,07 mil. €
117,1 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, Prešov


Štatutári Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, Prešov


Spoločníci Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, Prešov


Predmety podnikania Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, Prešov


Kataster Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, Prešov


Skrátené výkazy Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, Prešov