Prehľad o organizácii
Stredná priemyselná škola
Markušovská cesta 2, Spišská Nová Ves
00161870
2020718667
Nemá
nezistený
21.10.1950
31.08.2012
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Stredná priemyselná škola


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Stredná priemyselná škola


Zriaďovateľ Stredná priemyselná škola


Predmet činnosti Stredná priemyselná škola


Kataster Stredná priemyselná škola


Skrátené výkazy Stredná priemyselná škola