Prehľad o organizácii
Stredná priemyselná škola
Markušovská cesta 2, Spišská Nová Ves
00161870
2020718667
Nemá
21.10.1950
31.08.2012
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod Stredná priemyselná škola


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Stredná priemyselná škola


Zriaďovateľ Stredná priemyselná škola


Predmet činnosti Stredná priemyselná škola


Kataster Stredná priemyselná škola


Skrátené výkazy Stredná priemyselná škola