Prehľad o organizácii
Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra
Bolečkova, Nitra
00161942
2021062527
Nemá
50-99 zamestnancov
20.10.1919
Stredné odborné školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
658 tis. €
-94,2 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra


Riaditeľ Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra


Zriaďovateľ Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra


Predmet činnosti Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra


Kataster Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra


Skrátené výkazy Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra