Moja zóna
Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra
Bolečkova 2, Nitra
00161942
2021062527
Nemá
25-49 zamestnancov
20.10.1919
Stredné odborné školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
645 tis. €
-22,3 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra


Štatutári Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra


Spoločníci Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra


Predmety podnikania Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra


Kataster Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra


Skrátené výkazy Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra