Prehľad o organizácii
Obchodná akadémia, Nám. hrdinov 7, Šurany
Nám. hrdinov 7, Šurany
00161951
2021059282
Nemá
25-49 zamestnancov
01.04.1991
Stredné odborné školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
8,39 tis. €

Koneční uživatelia výhod Obchodná akadémia, Nám. hrdinov 7, Šurany


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Obchodná akadémia, Nám. hrdinov 7, Šurany


Riaditeľ Obchodná akadémia, Nám. hrdinov 7, Šurany


Zriaďovateľ Obchodná akadémia, Nám. hrdinov 7, Šurany


Predmet činnosti Obchodná akadémia, Nám. hrdinov 7, Šurany


Kataster Obchodná akadémia, Nám. hrdinov 7, Šurany


Skrátené výkazy Obchodná akadémia, Nám. hrdinov 7, Šurany