Prehľad o organizácii
Obchodná akadémia, Nám. hrdinov 7, Šurany
Nám. hrdinov 7, Šurany
00161951
2021059282
Nemá
25-49 zamestnancov
01.04.1991
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
8,39 tis. €

Konečný užívateľ výhod Obchodná akadémia, Nám. hrdinov 7, Šurany


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Obchodná akadémia, Nám. hrdinov 7, Šurany


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Riaditeľ Obchodná akadémia, Nám. hrdinov 7, Šurany


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
PaedDr. Jana Tóthová Krížna 8, Šurany19.09.2022


Konanie menom spoločnosti [01.04.1991]

Riaditeľ koná navonok za ŠaŠZ v plnom rozsahu.

Zriaďovateľ Obchodná akadémia, Nám. hrdinov 7, Šurany


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Podiel v spoločnosti
Nitriansky samosprávny krajRázusova 2A, 949 01 Nitra01.01.2002

Predmet činnosti Obchodná akadémia, Nám. hrdinov 7, Šurany


Názov
Vznik
Zánik
Stredné odborné školstvo01.04.1991

Kataster Obchodná akadémia, Nám. hrdinov 7, Šurany


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K

Skrátené výkazy Obchodná akadémia, Nám. hrdinov 7, Šurany


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL