Prehľad o organizácii
Obchodná akadémia Milana Hodžu, M. Rázusa 1, Trenčín
M. Rázusa 1, 911 29 Trenčín
00161993
2021309763
Nemá
50-99 zamestnancov
01.09.1919
Stredné odborné školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
643 tis. €
-98,7 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Obchodná akadémia Milana Hodžu, M. Rázusa 1, Trenčín


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Obchodná akadémia Milana Hodžu, M. Rázusa 1, Trenčín


Riaditeľ Obchodná akadémia Milana Hodžu, M. Rázusa 1, Trenčín


Zriaďovateľ Obchodná akadémia Milana Hodžu, M. Rázusa 1, Trenčín


Predmet činnosti Obchodná akadémia Milana Hodžu, M. Rázusa 1, Trenčín


Kataster Obchodná akadémia Milana Hodžu, M. Rázusa 1, Trenčín


Skrátené výkazy Obchodná akadémia Milana Hodžu, M. Rázusa 1, Trenčín