Moja zóna
Obchodná akadémia Milana Hodžu, Martina Rázusa 1, Trenčín
Martina Rázusa 1, Trenčín
00161993
Nemá
50-99 zamestnancov
01.09.1919
Stredné odborné školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
613 tis. €
10,8 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Obchodná akadémia Milana Hodžu, Martina Rázusa 1, Trenčín


Štatutári Obchodná akadémia Milana Hodžu, Martina Rázusa 1, Trenčín


Spoločníci Obchodná akadémia Milana Hodžu, Martina Rázusa 1, Trenčín


Predmety podnikania Obchodná akadémia Milana Hodžu, Martina Rázusa 1, Trenčín


Kataster Obchodná akadémia Milana Hodžu, Martina Rázusa 1, Trenčín


Skrátené výkazy Obchodná akadémia Milana Hodžu, Martina Rázusa 1, Trenčín