Prehľad o organizácii
Obchodná akadémia Milana Hodžu, M. Rázusa 1, Trenčín
M. Rázusa 1, 911 29 Trenčín
00161993
2021309763
Nemá
50-99 zamestnancov
01.09.1919
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
643 tis. €
-98,7 %
2022/2021

Konečný užívateľ výhod Obchodná akadémia Milana Hodžu, M. Rázusa 1, Trenčín


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Obchodná akadémia Milana Hodžu, M. Rázusa 1, Trenčín


Riaditeľ Obchodná akadémia Milana Hodžu, M. Rázusa 1, Trenčín


Zriaďovateľ Obchodná akadémia Milana Hodžu, M. Rázusa 1, Trenčín


Predmet činnosti Obchodná akadémia Milana Hodžu, M. Rázusa 1, Trenčín


Kataster Obchodná akadémia Milana Hodžu, M. Rázusa 1, Trenčín


Skrátené výkazy Obchodná akadémia Milana Hodžu, M. Rázusa 1, Trenčín