Prehľad o organizácii
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava
Kukučínova 2, Trnava
00162001
2021147381
Nemá
50-99 zamestnancov
28.06.1929
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
800 tis. €
-77,7 %
2021/2020

Konečný užívateľ výhod Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava


Riaditeľ Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava


Zriaďovateľ Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava


Predmet činnosti Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava


Kataster Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava


Skrátené výkazy Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava