Prehľad o organizácii
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany
Stromová 34, Piešťany
00162019
2020530710
Nemá
100-149 zamestnancov
01.09.1946
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
225 tis. €
46,5 %
2022/2021
3,19 mil. €

Konečný užívateľ výhod Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Riaditeľ Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Ing. Ladislav Blaškovič Závalie 19A, Hlohovec01.09.2003


Konanie menom spoločnosti [01.09.1946]

Riaditeľ koná navonok za ŠaŠZ v plnom rozsahu.

Zriaďovateľ Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Podiel v spoločnosti
Trnavský samosprávny krajStarohájska 10, 917 01 Trnava01.01.2002

Predmet činnosti Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany


Názov
Vznik
Zánik
Stredné odborné školstvo01.09.1946

Kataster Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K

Skrátené výkazy Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL