Moja zóna
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany
Stromová 34, Piešťany
00162019
2020530710
Nemá
100-149 zamestnancov
01.09.1946
Stredné odborné školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
176 tis. €
69,1 %
2021/2020
3,13 mil. €
-7,9 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany


Štatutári Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany


Spoločníci Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany


Predmety podnikania Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany


Kataster Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany


Skrátené výkazy Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany