Prehľad o organizácii
Obchodná akadémia Mareka Frauwirtha, Tajovského 25, Banská Bystrica
Tajovského 25, Banská Bystrica
00162027
2021115558
Nemá
25-49 zamestnancov
01.09.1990
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
14,7 tis. €
9 %
2022/2021
602 tis. €
-81,6 %
2022/2021

Konečný užívateľ výhod Obchodná akadémia Mareka Frauwirtha, Tajovského 25, Banská Bystrica


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Obchodná akadémia Mareka Frauwirtha, Tajovského 25, Banská Bystrica


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Riaditeľ Obchodná akadémia Mareka Frauwirtha, Tajovského 25, Banská Bystrica


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Mgr. Lívia Žuffová Hronsecká cesta 5, Hronsek01.09.1996


Konanie menom spoločnosti [01.09.1990]

Riaditeľ koná navonok za ŠaŠZ v plnom rozsahu.

Zriaďovateľ Obchodná akadémia Mareka Frauwirtha, Tajovského 25, Banská Bystrica


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Podiel v spoločnosti
Banskobystrický samosprávny krajNám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica27.08.2019

Predmet činnosti Obchodná akadémia Mareka Frauwirtha, Tajovského 25, Banská Bystrica


Názov
Vznik
Zánik
Stredné odborné školstvo01.09.1990

Kataster Obchodná akadémia Mareka Frauwirtha, Tajovského 25, Banská Bystrica


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K

Skrátené výkazy Obchodná akadémia Mareka Frauwirtha, Tajovského 25, Banská Bystrica


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL