Prehľad o organizácii
Obchodná akadémia Mareka Frauwirtha, Tajovského 25, Banská Bystrica
Tajovského 25, Banská Bystrica
00162027
2021115558
Nemá
25-49 zamestnancov
01.09.1990
Stredné odborné školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
14,7 tis. €
9 %
2022/2021
602 tis. €
-81,6 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Obchodná akadémia Mareka Frauwirtha, Tajovského 25, Banská Bystrica


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Obchodná akadémia Mareka Frauwirtha, Tajovského 25, Banská Bystrica


Riaditeľ Obchodná akadémia Mareka Frauwirtha, Tajovského 25, Banská Bystrica


Zriaďovateľ Obchodná akadémia Mareka Frauwirtha, Tajovského 25, Banská Bystrica


Predmet činnosti Obchodná akadémia Mareka Frauwirtha, Tajovského 25, Banská Bystrica


Kataster Obchodná akadémia Mareka Frauwirtha, Tajovského 25, Banská Bystrica


Skrátené výkazy Obchodná akadémia Mareka Frauwirtha, Tajovského 25, Banská Bystrica