Moja zóna
Obchodná akadémia, J.G.Tajovského 25, Banská Bystrica
J.G.Tajovského 25, Banská Bystrica
00162027
2021115558
Nemá
25-49 zamestnancov
01.09.1990
Stredné odborné školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
136 tis. €
-76,7 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Obchodná akadémia, J.G.Tajovského 25, Banská Bystrica


Štatutári Obchodná akadémia, J.G.Tajovského 25, Banská Bystrica


Spoločníci Obchodná akadémia, J.G.Tajovského 25, Banská Bystrica


Predmety podnikania Obchodná akadémia, J.G.Tajovského 25, Banská Bystrica


Kataster Obchodná akadémia, J.G.Tajovského 25, Banská Bystrica


Skrátené výkazy Obchodná akadémia, J.G.Tajovského 25, Banská Bystrica