Prehľad o organizácii
Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu, 17. novembra 2701, Čadca
17. novembra 2701, Čadca
00162043
2020550433
Nemá
25-49 zamestnancov
01.09.1990
Stredné odborné školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
123 tis. €
26,9 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu, 17. novembra 2701, Čadca


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu, 17. novembra 2701, Čadca


Riaditeľ Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu, 17. novembra 2701, Čadca


Zriaďovateľ Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu, 17. novembra 2701, Čadca


Predmet činnosti Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu, 17. novembra 2701, Čadca


Kataster Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu, 17. novembra 2701, Čadca


Skrátené výkazy Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu, 17. novembra 2701, Čadca