Moja zóna
Obchodná akadémia, Lúčna 4, Lučenec
Lúčna 4, Lučenec
00162060
2021228330
Nemá
25-49 zamestnancov
01.09.1990
Stredné odborné školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
228 tis. €
92,9 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Obchodná akadémia, Lúčna 4, Lučenec


Štatutári Obchodná akadémia, Lúčna 4, Lučenec


Spoločníci Obchodná akadémia, Lúčna 4, Lučenec


Predmety podnikania Obchodná akadémia, Lúčna 4, Lučenec


Kataster Obchodná akadémia, Lúčna 4, Lučenec


Skrátené výkazy Obchodná akadémia, Lúčna 4, Lučenec