Prehľad o organizácii
Obchodná akadémia, Lúčna 4, Lučenec
Lúčna 4, Lučenec
00162060
2021228330
Nemá
25-49 zamestnancov
01.09.1990
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
314 tis. €
-27,2 %
2022/2021

Konečný užívateľ výhod Obchodná akadémia, Lúčna 4, Lučenec


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Obchodná akadémia, Lúčna 4, Lučenec


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Riaditeľ Obchodná akadémia, Lúčna 4, Lučenec


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Ing. Katarína Benčíková Ulica Adyho 28, Lučenec01.09.1992


Konanie menom spoločnosti [01.09.1990]

Riaditeľ koná navonok za ŠaŠZ v plnom rozsahu.

Zriaďovateľ Obchodná akadémia, Lúčna 4, Lučenec


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Podiel v spoločnosti
Banskobystrický samosprávny krajNám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica27.08.2019

Predmet činnosti Obchodná akadémia, Lúčna 4, Lučenec


Názov
Vznik
Zánik
Stredné odborné školstvo01.09.1990

Kataster Obchodná akadémia, Lúčna 4, Lučenec


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K

Skrátené výkazy Obchodná akadémia, Lúčna 4, Lučenec


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL