Prehľad o organizácii
Obchodná akadémia, Lúčna 4, Lučenec
Lúčna 4, Lučenec
00162060
2021228330
Nemá
25-49 zamestnancov
01.09.1990
Stredné odborné školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
314 tis. €
-27,2 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Obchodná akadémia, Lúčna 4, Lučenec


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Obchodná akadémia, Lúčna 4, Lučenec


Riaditeľ Obchodná akadémia, Lúčna 4, Lučenec


Zriaďovateľ Obchodná akadémia, Lúčna 4, Lučenec


Predmet činnosti Obchodná akadémia, Lúčna 4, Lučenec


Kataster Obchodná akadémia, Lúčna 4, Lučenec


Skrátené výkazy Obchodná akadémia, Lúčna 4, Lučenec