Prehľad o organizácii
Obchodná akadémia, Bernolákova 2, Martin
Bernolákova, Martin
00162078
2021095615
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.1990
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
178 tis. €
-8,7 %
2021/2020

Konečný užívateľ výhod Obchodná akadémia, Bernolákova 2, Martin


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Obchodná akadémia, Bernolákova 2, Martin


Riaditeľ Obchodná akadémia, Bernolákova 2, Martin


Zriaďovateľ Obchodná akadémia, Bernolákova 2, Martin


Predmet činnosti Obchodná akadémia, Bernolákova 2, Martin


Kataster Obchodná akadémia, Bernolákova 2, Martin


Skrátené výkazy Obchodná akadémia, Bernolákova 2, Martin