Prehľad o organizácii
Obchodná akadémia, Bernolákova 2, Martin
Bernolákova, Martin
00162078
2021095615
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.1990
Stredné odborné školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
178 tis. €
-8,7 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Obchodná akadémia, Bernolákova 2, Martin


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Obchodná akadémia, Bernolákova 2, Martin


Riaditeľ Obchodná akadémia, Bernolákova 2, Martin


Zriaďovateľ Obchodná akadémia, Bernolákova 2, Martin


Predmet činnosti Obchodná akadémia, Bernolákova 2, Martin


Kataster Obchodná akadémia, Bernolákova 2, Martin


Skrátené výkazy Obchodná akadémia, Bernolákova 2, Martin