Prehľad o organizácii
Obchodná akadémia, Jesenského 259/6, Považská Bystrica
Jesenského 6, Považská Bystrica
00162086
2020712309
Nemá
25-49 zamestnancov
01.09.1968
Stredné odborné školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
404 tis. €
-45,2 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Obchodná akadémia, Jesenského 259/6, Považská Bystrica


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Obchodná akadémia, Jesenského 259/6, Považská Bystrica


Riaditeľ Obchodná akadémia, Jesenského 259/6, Považská Bystrica


Zriaďovateľ Obchodná akadémia, Jesenského 259/6, Považská Bystrica


Predmet činnosti Obchodná akadémia, Jesenského 259/6, Považská Bystrica


Kataster Obchodná akadémia, Jesenského 259/6, Považská Bystrica


Skrátené výkazy Obchodná akadémia, Jesenského 259/6, Považská Bystrica