Prehľad o organizácii
Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza
F. Madvu 2, Prievidza
00162094
2021143575
Nemá
25-49 zamestnancov
01.09.1948
Stredné odborné školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
443 tis. €
-66,3 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza


Riaditeľ Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza


Zriaďovateľ Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza


Predmet činnosti Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza


Kataster Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza


Skrátené výkazy Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza