Prehľad o organizácii
Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza
F. Madvu 2, Prievidza
00162094
2021143575
Nemá
25-49 zamestnancov
01.09.1948
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
443 tis. €
-66,3 %
2022/2021

Konečný užívateľ výhod Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Riaditeľ Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Mgr. Ivan Kadlečík Cigeľ01.12.1990


Konanie menom spoločnosti [01.09.1948]

Riaditeľ koná navonok za ŠaŠZ v plnom rozsahu.

Zriaďovateľ Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Podiel v spoločnosti
Trenčiansky samosprávny krajK dolnej stanici 20A, 911 01 Trenčín15.08.2019

Predmet činnosti Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza


Názov
Vznik
Zánik
Stredné odborné školstvo01.09.1948

Kataster Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K

Skrátené výkazy Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL