Moja zóna
Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza
F. Madvu 2, Prievidza
00162094
2021143575
Nemá
25-49 zamestnancov
01.09.1948
Stredné odborné školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
429 tis. €
-32,4 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza


Štatutári Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza


Spoločníci Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza


Predmety podnikania Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza


Kataster Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza


Skrátené výkazy Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza