Moja zóna
Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, K. Mikszátha 1, Rimavská Sobota
K. Mikszátha 1, Rimavská Sobota
00162108
2021292845
SK2021292845
25-49 zamestnancov
22.06.1954
Stredné odborné školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
35,6 tis. €
-1,3 %
2021/2020
868 tis. €
-82 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, K. Mikszátha 1, Rimavská Sobota


Štatutári Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, K. Mikszátha 1, Rimavská Sobota


Spoločníci Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, K. Mikszátha 1, Rimavská Sobota


Predmety podnikania Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, K. Mikszátha 1, Rimavská Sobota


Kataster Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, K. Mikszátha 1, Rimavská Sobota


Skrátené výkazy Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, K. Mikszátha 1, Rimavská Sobota