Prehľad o organizácii
Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, K. Mikszátha 1, Rimavská Sobota
K. Mikszátha 1, Rimavská Sobota
00162108
2021292845
SK2021292845
25-49 zamestnancov
22.06.1954
Stredné odborné školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
35,6 tis. €
-1,3 %
2021/2020
1,06 mil. €
319,1 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, K. Mikszátha 1, Rimavská Sobota


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, K. Mikszátha 1, Rimavská Sobota


Riaditeľ Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, K. Mikszátha 1, Rimavská Sobota


Zriaďovateľ Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, K. Mikszátha 1, Rimavská Sobota


Predmet činnosti Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, K. Mikszátha 1, Rimavská Sobota


Kataster Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, K. Mikszátha 1, Rimavská Sobota


Skrátené výkazy Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, K. Mikszátha 1, Rimavská Sobota