Prehľad o organizácii
Obchodná akadémia, Komenského 1, Humenné
Komenského 1, Humenné
00162132
2021216637
SK2021216637
25-49 zamestnancov
01.01.1990
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
1,07 mil. €

Konečný užívateľ výhod Obchodná akadémia, Komenského 1, Humenné


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Obchodná akadémia, Komenského 1, Humenné


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Riaditeľ Obchodná akadémia, Komenského 1, Humenné


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Ing. Alena Židová Darg. hrdinov 8, Humenné01.01.1990


Konanie menom spoločnosti [01.01.1990]

Riaditeľ koná navonok za ŠaŠZ v plnom rozsahu.

Zriaďovateľ Obchodná akadémia, Komenského 1, Humenné


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Podiel v spoločnosti
Prešovský samosprávny krajNámestie mieru 2, 080 01 Prešov01.09.2002

Predmet činnosti Obchodná akadémia, Komenského 1, Humenné


Názov
Vznik
Zánik
Stredné odborné školstvo01.01.1990

Kataster Obchodná akadémia, Komenského 1, Humenné


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K

Skrátené výkazy Obchodná akadémia, Komenského 1, Humenné


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL