Moja zóna
Obchodná akadémia, Komenského 1, Humenné
Komenského 1, Humenné
00162132
2021216637
SK2021216637
25-49 zamestnancov
01.01.1990
Stredné odborné školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
1,07 mil. €
29,9 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Obchodná akadémia, Komenského 1, Humenné


Štatutári Obchodná akadémia, Komenského 1, Humenné


Spoločníci Obchodná akadémia, Komenského 1, Humenné


Predmety podnikania Obchodná akadémia, Komenského 1, Humenné


Kataster Obchodná akadémia, Komenského 1, Humenné


Skrátené výkazy Obchodná akadémia, Komenského 1, Humenné