Moja zóna
Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice
Watsonova 61, Košice - mestská časť Sever
00162141
2020762458
Nemá
50-99 zamestnancov
01.09.1990
Stredné odborné školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
4,87 tis. €

Koneční uživatelia výhod Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice


Štatutári Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice


Spoločníci Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice


Predmety podnikania Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice


Kataster Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice


Skrátené výkazy Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice