Prehľad o organizácii
Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice
Watsonova 61, Košice - mestská časť Sever
00162141
2020762458
Nemá
50-99 zamestnancov
01.09.1990
Stredné odborné školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
941 tis. €

Koneční uživatelia výhod Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice


Riaditeľ Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice


Zriaďovateľ Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice


Predmet činnosti Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice


Kataster Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice


Skrátené výkazy Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice