Prehľad o organizácii
Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice
Watsonova 61, Košice - mestská časť Sever
00162141
2020762458
Nemá
50-99 zamestnancov
01.09.1990
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
941 tis. €

Konečný užívateľ výhod Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Riaditeľ Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Ing. Peter Országh Tyršovo nábrežie 4, Košice - mestská časť Staré Mesto01.09.1990


Konanie menom spoločnosti [01.09.1990]

Riaditeľ koná navonok za ŠaŠZ v plnom rozsahu.

Zriaďovateľ Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Podiel v spoločnosti
Košický samosprávny krajNámestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice - mestská časť Staré Mesto10.08.2022

Predmet činnosti Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice


Názov
Vznik
Zánik
Stredné odborné školstvo01.09.1990

Kataster Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K

Skrátené výkazy Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL